Als woonschip afgemeerd in Dokkum ...

... Periode 1968 tot 2014...


De schaalvergroting in de binnenvaart zorgde er eind zestiger jaren voor dat de kleinere binnenschepen geen bestaansrecht meer hadden. Er kwam een saneringsregeling waarbij veel schippers hun bedrijf konden staken. Veel schepen verdwenen in deze regeling en werden gesloopt. In die tijd was er ook woningnood en werden veel schepen omgebouwd tot woonschip. In begin zeventigerjaren deed de bruine zeilvaart zijn intrede en werden veel schepen van de slopershamer gered. De schepen van onze familie kwamen niet in de saneringsregeling, het skutsje werd plezierjacht en de ander twee werden woonboot. De stevenaak Aaltje werd niet verkocht, niemand zag er wat in, (later werd haar lijnenplan pas echt gewaardeerd) waardoor mijn ouders haar hebben gehouden en als woonschip hebben ingericht. .

Ik mocht mijn jeugd hierop beleven en koester warme herrinneringen. Mijn vader tekende meermaals op achterkanten van sigaren doosjes het oude zeilplan van de stevenaak. Liet mij aan dek de sporen van vroeger op het oude kasko zien van waar alles moest hebben gezeten.

Dit maakte zoveel indruk dat ik mij voornam ooit wanneer mijn ouders van het schip zouden gaan, haar dan over te nemen en terug te brengen onder zeil.

Woonboot Stevenaak AALTJE ENGELINA als woonschip AALTJE liggend aan het Hellingpad in Dokkum

Foto's als woonschip Aaltje

Onderstaande fotos geven een indruk van de periode dat de stevenaak Aaltje als woonschip werd gebruikt.

Als woonschip liggend aan de Dokkumer EE tegenover de garage van Holwerda Ze heeft hier gelegen van 1968 tot 1979 Hellingbeurt bij Draaisma in Franeker omstreeks 1974 Hellingbeurt bij Draaisma in Franeker 1999 De hellingbeurt was net voor de verplaatsing naar het Hellingpad Even poseren achter het net gehellingde woonschip In 1980 nam ons woonschip haar ligplaats in aan het hellingpad Liggend achter een vaste brug  werd de Aaltje bewoond tot 2004 In mei 2005wordt de Aaltje van haar ligplaats gehaald De stevenaak wordt losgemaakt van alle nuts voorzieningen Even afmeren naast de buren Ook de Dockumer courant besteed aandacht aan deze actie Klaar voor transport met twee sleepboten van Dokkum naar scheepswerf SRF in Harlingen Op weg langs de eerste ligplaats als woonschip naar een nieuwe bestemming


Get in touch

Charterschip AALTJE ENGELINAWoonschip Aaltje Engelina vroeger ligplaats Dokkum. Charterschip Aaltje Engelina, stevenaak zeilschip huren voor 10 - 12 personen, Luxe stevenaak te huur - zeilvakantie in Friesland, Holland, zeilen op de friese binnenwateren, op het IJsselmeer en op de Waddenzeeland. Zeilschip voor zeiltochten, vergaderingen, als hotelschip en groepsaccomodatie in Friesland huren. Tevens geschikt voor familiefeesten, bruiloften, vergaderuimte, charter in Friesland. Boekingskantoor: Charter Friesland Leeuwarden. Woonschip Aaltje Engelina vroeger ligplaats Dokkum.

© Stevenaak AALTJE ENGELINA 2016 - 2024
De Zwemmer 1 • 8939 CA Leeuwarden • Nederland